Aktualności:

 

 

PIERWSZE WEZWANIE Z DNIA 09/09/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia  24.09.2020 o godzinie 13:00

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 30.04.2020 nie odbędzie się w dotychczas przyjętej formie. Wszystkie informacje zostaną przekazane Członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.

Z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje przełożone na dzień 30.04.2020 r. godzina: 12:00.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na 7 kwietnia z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostaje przełożone na dzień 23.04.2020 r. godzina: 12:00.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na 24 marca zostaje przełożone na 7 kwietnia 2020, godzina 12.00.

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 24 marca 2020 roku o godz. 12.00.

Kolejne posiedzenie rady nadzorczej spółki odbędzie się dnia 05.03.2020 o godzinie 13.00.

W dniu 30 stycznia 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie firmy odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej.

Informujemy, że zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 16.06.2020 wybrało Dom Maklerski COPERNICUS SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. W dniu 19.08.2020 została podpisana umowa na prowadzenie w/w rejestru.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych KSH z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od stycznia 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu, lecz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną, bank powierniczy lub w depozycie KDPW. Z dniem 1 stycznia 2021 roku dokumenty akcji wydane przez spółkę wygasają z mocy prawa. Po tym terminie dokument akcji będzie zachowywał moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki że przysługują mu prawa udziałowe.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zobowiązani jesteśmy do prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami, na której zamieszczać będziemy kierowane przez spółkę do akcjonariuszy ogłoszenia i informacje wymagane przepisami prawa i statutem spółki.