Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 5 sierpnia 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 27 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 17 października 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołuje na dzień 19 września 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 19 września 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 7 kwietnia 2023 roku o godz.9.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 24 października 2022 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zmiana terminu posiedzenia Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w siedzibie Spółki na dzień 22 września 2022 r. zostaje przeniesione na dzień 29 września 2022 r. na godz. 12.00.

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 16 lipca 2022 roku pożegnaliśmy naszego akcjonariusza, jednego z założycieli Spółki, Pana Zdzisława Pawelczyka. Pogrążonej w żałobie Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Spółki.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 22 września 2022 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 roku o godz.13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 19 maja 2022 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 19 marca 2022 roku odszedł nasz akcjonariusz oraz jeden z założycieli Spółki, Pan Czesław Kręczkowski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 31 marca 2022 roku o godzinie 12.30 na Cmentarzu Łostowickim. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Zarząd Spółki.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 24 lutego 2022 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na ponownie występujące wysokie zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na 27.01.2022 r. nie odbędzie się. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku wszystkim akcjonariuszom oraz ich najbliższym życzy Zarząd TELTOR-POL PÓŁNOC S.A.

W związku z wypowiedzeniem Umowy w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na dzień 28 lutego 2022 r. w dniu 16.12.2021 r. zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wyboru NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako licencjonowanego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC Spółka Akcyjna w Gdańsku zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 16.12.2021 r. na godzinę 9:00 w siedzibie spółki przy ul.Śnieżnej 1 w Gdańsku.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 25.11.2021 nie odbędzie się.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 28 października 2021 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 13.00 zwołuje w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 15.07.2021 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 17.06.2021 o godzinie 13:30.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 24.05.2021 nie odbędzie się.

Szanowni Akcjonariusze, Zgodnie z informacją przekazaną Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Technicznemu TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., otrzymaliście link dedykowany do portalu, w którym znajdziecie informacje dotyczące Waszych akcji. Za pośrednictwem portalu macie Państwo możliwość aktualizacji danych oraz złożenia wniosku o wydanie świadectwa rejestrowego. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 24.05.2021 o godzinie 13:00.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 29.04.2021 nie odbędzie się.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 29.04.2021 o godzinie 13:00.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 25.03.2021 nie odbędzie się.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 25.03.2021 o godzinie 13:00.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 25.02.2021 nie odbędzie się.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 25.02.2021 o godzinie 13:00.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 28.01.2021 nie odbędzie się.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 28.01.2021 o godzinie 13:00.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim akcjonariuszom oraz ich najbliższym składamy życzenia zdrowia i spokoju oraz samych pięknych i szczęśliwych dni w nadchodzącym 2021 roku.. Zarząd TELTOR-POL PÓŁNOC S.A.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 17.12.2020 nie odbędzie się.

PIĄTE WEZWANIE Z DNIA 01/12/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 17.12.2020 o godzinie 13:00

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 26.11.2020 nie odbędzie się w dotychczas przyjętej formie. Wszystkie informacje zostaną przekazane członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.

CZWARTE WEZWANIE Z DNIA 02/11/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 26.11.2020 o godzinie 13:00

Z uwagi na wprowadzenie czerwonej strefy, ograniczenia z tym związane oraz realne zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 22.10.2020 nie odbędzie się w dotychczas przyjętej formie. Wszystkie informacje zostaną przekazane członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.

TRZECIE WEZWANIE Z DNIA 12/10/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

DRUGIE WEZWANIE Z DNIA 24/09/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

PIERWSZE WEZWANIE Z DNIA 09/09/2020 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Śnieżnej 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia  22.10.2020 o godzinie 13:00.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia  24.09.2020 o godzinie 13:00.

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na dzień 30.04.2020 nie odbędzie się w dotychczas przyjętej formie. Wszystkie informacje zostaną przekazane członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji.

Z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje przełożone na dzień 30.04.2020 r. godzina: 12:00.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na 7 kwietnia z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostaje przełożone na dzień 23.04.2020 r. godzina: 12:00.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane na 24 marca zostaje przełożone na 7 kwietnia 2020, godzina 12.00.

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 24 marca 2020 roku o godz. 12.00.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej spółki odbędzie się dnia 05.03.2020 o godzinie 13.00.

W dniu 30 stycznia 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie firmy odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Informujemy, że zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 16.06.2020 wybrało Dom Maklerski COPERNICUS SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. W dniu 19.08.2020 została podpisana umowa na prowadzenie w/w rejestru.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych KSH z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od stycznia 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu, lecz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną, bank powierniczy lub w depozycie KDPW. Z dniem 1 stycznia 2021 roku dokumenty akcji wydane przez spółkę wygasają z mocy prawa. Po tym terminie dokument akcji będzie zachowywał moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki że przysługują mu prawa udziałowe.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zobowiązani jesteśmy do prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami, na której zamieszczać będziemy kierowane przez spółkę do akcjonariuszy ogłoszenia i informacje wymagane przepisami prawa i statutem spółki.