ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Z zakresu robót budowlanych wykonujemy kompleksowe realizacje obiektów poprzez opracowanie koncepcji i projektów technicznych oraz realizację gotowych obiektów.

Wykonujemy w dziedzinie budowlanej:

  • prace ziemne,
  • prace ogólnobudowlane,
  • sieć energetyczną i telekomunikacyjną,
  • stacje bazowe,
  • sieć logiczną i światłowodową,
  • drogi dojazdowe,
  • sieć wodociągową,
 • sieć kanalizacyjną.

Do wykonania tych prac posiadamy potrzebny sprzęt oraz niezbędne do tego celu narzędzia. Pracownicy wykonujący zadania z zakresu budownictwa posiadają fachowe przygotowanie kierunkowe wraz z uprawnieniami.

Zakład Projektowania posiada doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania robót budowlanych, którzy posiadają uprawnienia projektowe.

ENERGETYKA

W dziedzinie energetyki posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie:

  • linii SN-15 kV przewodami AFL,
  • linii SN-15 kV przewodami izolowanymi,
  • linii kablowych SN-15 kV,
  • stacji transformatorowych słupowych,
  • stacji transformatorowych wnętrzowych,
  • stacji transformatorowych kontenerowych,
  • linii nn-0,4 kV kablowych,
  • linii nn-0,4 kV napowietrznych izolowanych,
  • linii nn-0,4 kV napowietrznych wykonywanych przewodami typu AL
 • usuwanie awarii w przypadku klęsk żywiołowych.

Wykonujemy kompleksowe instalacje oświetleniowe, alarmowe przeciw włamaniowe wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia sterujące, kontrolujące oraz instalacje dla TV kablowej i przemysłowej. Kadra wykonawcza posiada bogate doświadczenie zdobyte na wykonywaniu zleceń dla Zakładów Energetycznych regionu północnego oraz innych poważnych inwestorów. Pracownicy posiadają uprawnienia budowlane oraz aktualne uprawnienia SEP.

Zakład Projektowania posiada kadrę osób z uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania oraz aktualnymi uprawnieniami SEP. Kadra ta swoje doświadczenie zdobywała latami przy projektowaniu na zlecenie Zakładów Energetycznych w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Toruniu, Słupsku, Koszalinie i Poznaniu.

Wykonywane opracowania projektowe cechują się optymalnym zakresem uzgodnień lokalizacyjnych, zebraniem oświadczeń właścicieli gruntów pozwalających na przebieg zaprojektowanych mediów aż do wystąpienia w imieniu inwestora i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Przedsiębiorstwo nasze zapewnia wysoką jakość świadczonych usług realizowanych przez doświadczonych fachowców z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Na nasze usługi zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

TELEKOMUNIKACJA

Z zakresu telekomunikacji specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów telekomunikacyjnych poprzez opracowanie koncepcji i projektów technicznych oraz realizację gotowych obiektów.

Wykonujemy w dziedzinie telekomunikacji:

  • linie kablowe doziemne,
  • linie napowietrzne,
  • kanalizację telefoniczną,
  • sieć magistralną,
  • sieć rozdzielczą,
  • sieć abonencką,
  • trakty światłowodowe,
  • pomiary całościowe dla miedzi,
  • pomiary całościowe dla światłowodów,
  • projekty techniczne wielobranżowe,
 • konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii sieci telekomunikacyjnych

Do wykonania tych prac posiadamy potrzebny sprzęt oraz niezbędne do tego celu narzędzia. Pracownicy wykonujący zadania z zakresu telekomunikacji posiadają fachowe przygotowanie kierunkowe wraz z uprawnieniami wydanymi przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową.

Zakład Projektowania posiada doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania linii światłowodowych, magistralnych, rozdzielczych, abonenckich i central telefonicznych, którzy posiadają uprawnienia projektowe wydane przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową.

Szukasz solidnej firmy z wieloletnim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami!