ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

W zakresie robót budowlanych wykonujemy kompleksowe realizacje obiektów poprzez opracowanie koncepcji i projektów technicznych oraz modernizację gotowych obiektów.
W tej dziedzinie oferujemy wykonanie:

 • sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • stacji bazowych,
 • sieci logicznych i światłowodowych

Na potrzeby realizacji powierzonych zadań dysponujemy zespołem wykonawstwa prac ogólnobudowlanych oraz pracownią projektową. Wszyscy nasi pracownicy – niezależnie od wykonywanych zadań – zdobyli odpowiednie wykształcenie inżynierskie i posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane i projektowe, dzięki czemu mogą służyć Państwu profesjonalizmem oraz wieloletnim doświadczeniem. Roboty budowlane wykonujemy w oparciu o najnowsze standardy techniczne i przy pomocy certyfikowanego sprzętu specjalistycznego spełniającego wszystkie aktualne normy techniczne. Wszystko to powinno stanowić dla Państwa rękojmię wysokiej jakości wykonania zlecanych prac oraz gwarancję ich terminowości.

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

W branży elektroenergetycznej posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i wykonawstwie:

 • sieci nN-0,4kV kablowych,
 • sieci nN-0,4kV napowietrznych,
 • sieci nN-0,4kV w technologii PPN,
 • sieci SN-15kV kablowych,
 • sieci SN-15kV napowietrznych,
 • linii WN-110kV kablowych,
 • linii WN-110kV napowietrznych,
 • stacji transformatorowych SN/nN,
 • instalacji oświetleniowych
 • usuwania awarii w przypadku klęsk żywiołowych.

Ponadto wykonujemy kompleksowe instalacje alarmowe i przeciw włamaniowe wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia sterujące, kontrolujące oraz instalacje dla TV przemysłowej (CCTV).

Nasze brygady wykonujące prace z zakresu branży elektroenergetycznej posiadają bogate doświadczenie, zdobyte w czasie realizacji Zamówień dla najważniejszych operatorów sieci w Polsce północnej oraz innych przedsiębiorstw budowlanych. Wszyscy nasi pracownicy posiadają odpowiednie szkolenia i aktualne uprawnienia budowlane oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do dozoru (D) lub eksploatacji (E) urządzeń, instalacji i sieci. Każda z brygad ma do dyspozycji certyfikowany sprzęt oraz narzędzia. Na nasze usługi zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Pracownia projektowa posiada kadrę osób o odpowiednim wykształceniu inżynierskim, posiadającą właściwe i aktualne uprawnienia w zakresie projektowania. Wykonywane przez naszych pracowników projekty cechuje kompletność kwestii formalno-prawnych oraz profesjonalna realizacja przedmiotu.

TELEKOMUNIKACJA

Z zakresu telekomunikacji specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów telekomunikacyjnych poprzez opracowanie koncepcji i projektowych technicznych oraz prace modernizacyjne na gotowych obiektach.
W dziedzinie telekomunikacji wykonujemy:

 • linie kablowe ziemne,
 • linie napowietrzne,
 • kanalizacje telefoniczną,
 • sieć magistralną,
 • sieć rozdzielczą,
 • sieć abonencką,
 • trakty światłowodowe,
 • projekty techniczne wielobranżowe.

Oferujemy również konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii sieci telekomunikacyjnych na terenie Polski północnej.
Podczas realizacji prac z zakresu branży teletechnicznej nasze brygady dysponują specjalistycznym sprzętem posiadającym odpowiednie atesty oraz certyfikaty i akredytacje. Pracownicy posiadają fachowe przygotowanie kierunkowe i odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia.
Pracownia projektowa zatrudnia w tej dziedzinie doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania linii światłowodowych, magistralnych, rozdzielczych, abonenckich i central telefonicznych, posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

FOTOWOLTAIKA

Kompleksowo realizujemy projekty zarówno na dachach budynków jak i przy instalacjach gruntowych zapewniając wysokiej jakości usługi od etapu koncepcji wraz z audytem energetycznym po wykonanie projektu, montaż, zgłoszenie do właściwego Zakładu Energetycznego i serwisowanie. Oferujemy rozwiązania dla domów, firm i gospodarstw rolnych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie teltor-pv.pl, z którą ściśle współpracujemy przy realizacji projektów PV.

Szukasz solidnej firmy z wieloletnim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami!